V průběhu festivalu rekordů a kuriozit, který proběhl pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a starosty Pelhřimova – města rekordů Leopolda Bambuly a který navštívilo 13 tisíc diváků, bylo do výsledkové listiny zapsáno 71 českých, maďarských, polských a světových rekordů. Akce, jejíž program byl avizován již několika předfestivalovými rekordy, proběhla podle předem stanoveného harmonogramu a bez žádného zranění rekordmanů.

Významnou změnou v organizaci festivalu bylo zařazení nových scén a tím rozprostření festivalu i do dalších částí města (mimo Masarykovo náměstí):

- rocková aréna, folková aréna, scéna dechových hudeb, handbike aréna, šachová aréna, scéna Muzea rekordů a kuriozit, scéna cestovatelů, aréna leteckých modelářů, vodní aréna, adrenalin aréna, skotská aréna, aréna kadeřnic a truhlářů, aréna smíchu (vždy se zařazením rekordních pokusů korespondujících se zaměřením té které arény).

VÝSLEDKY – VÝKONY – DOSAŽENÉ REKORDY – ZAREGISTROVANÉ KURIOZITY:

 

Předfestivalové akce

Slovanská epopej Alfonse Muchy – Nejvícenásobná zmenšenina kolekce obrazů

Miniaturizace z dílny jihlavského výtvarníka a malíře Jana Jiřího Rathsama je souborem 17 obrazů slavné Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Obrazy, které jsou v Muchově podání nadrozměrné (největší z nich měří 8,10 m x 6,10 m) rekordman zmenšil 222krát, tedy do milimetrových rozměrů. Miniatury mají tedy rozměry 36 mm x 29 mm a menší. Přesto na nich oproti Muchovým originálům nic nechybí! První z nich byl namalován v roce 2004 a další v průběhu následujících 9 let. Při práci, kterou Agentura Dobrý den zapsala do České knihy rekordů a která zabrala rekordmanovi přibližně 1 500 hodin čistého času práce, použil autor olejových barev, klasického plátna a miniaturních štětečků, přičemž detaily maloval drobounkým peříčkem anglického havrana. Celé dílo bylo vytvořeno pod lupou! O nebývalé obtížnosti svědčí třeba i to, že například na obraze Zavedení slovanské liturgie je 66 postav. A jsou nejen v provedení Muchově, ale i v miniaturním provedení Rathsamově! Zkrátka na rekordmanově díle je do puntíku totéž co na originále! Ale nejen to, J. J. Rathsam se zaměřil i na vystižení charakteru a nálad postav, na smutek Jana Ámose Komenského vzpomínajícího v exilu na svou vlast, na zanícenost Mistra Jana Husa… i to na milimetrových plátnech najdeme. V součtu je na všech jeho 17 obrazech celkem 530 lidských postav, 1 pes, 2 koně a 3 vlci.

  

Největší papírová kabela z letáků

B. Zemanová, obyvatelka Domova pro seniory Pelhřimov, iniciovala s pomocí K. Svitákové výrobu obří papírové kabely z letáků. Tzv. candy bag o rozměrech 62 cm x 142 cm a výšce 62 cm byl sestaven z letáků poskládaných do 9 584 dílků uspořádaných do 24 řad na bocích kabely a do 15 řad na dně kabely. Na uši obřího „candy bagu“ bylo použito 600 dílků. Na výrobě obří kabely pracovalo od 7. ledna 2013 13 seniorů z DpSP: p. Svěrák, pí Hovorková, pí Honsová, pí Vodrážková, pí Floriánová, pí Brožová, pí Blažková, pí Fridrichovská, pí Kudrnová, pí Vondráčková, pí Fučíková, p. Vacek a pí Tomšíková.


1. den festivalu – PÁTEK 7. června 2013

Žehlení na obřím žehlicím prkně největším počtem historických žehliček s různými způsoby nahřívání

Společnost Elektrowin, a. s. zorganizovala ve spolupráci s Agenturou Dobrý den osvětovou akci zaměřenou na správné nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči nazvanou Přijďte si to vyžehlit!, při níž 10 dívek ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (obor oděvní technik) žehlilo současně na obřím žehlicím prkně deseti historickými žehličkami s různými způsoby nahřívání. Mezi žehličkami, které zapůjčil sběratel Vladimír Zach z Prahy, byla žehlička na dřevěné uhlí, plyn, petrolej, benzín, líh tekutý, líh pevný, žehlička elektrická, nahřívací americká, nahřívací krejčovská a žehlička na vkládací nahřívací tělísko.

  

Největší žehlicí prkno

Josef Kubík z Pelhřimova vyrobil obří žehlicí prkno o délce 4 m, výšce 122 cm a šířce 82 cm. Největší žehlicí prkno zhotovené z kovu a dřeva vážilo přibližně 70 kg.

  

Nejvíc lidí s vysloužilými elektrospotřebiči na jednom místě

Společnost Elektrowin, a. s. zorganizovala v rámci programu 23. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů pokus, v rámci kterého se na jednom místě a v jeden okamžik sešlo celkem 669 lidí, kteří přinesli vysloužilý elektrospotřebič určený k recyklaci. Akce se zúčastnili žáci těchto pelhřimovských základních škol: ZŠ Krásovy domky, ZŠ Komenského, ZŠ Na Pražské a ZŠ Osvobození. Akce propagující další využití materiálů z vyřazených spotřebičů proběhla tak, že za tónů písně Elektrický valčík všichni zúčastnění zvedli nepotřebné elektrovýrobky demonstrativně nad hlavu a následně je odevzdali do k tomu určeného kontejneru.

  

Nejvíc vybraných elektrospotřebičů

Společnost Elektrowin, a. s. uspořádala v rámci 23. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů akci, během kterého její návštěvníci přinesli v průběhu čtyř hodin k ekologické recyklaci celkem 821 vysloužilých elektrospotřebičů.  

  

Nejvíc footbagových doteků stopkami

Šestinásobný mistr světa Jan Weber z Prahy dokázal udělat v nepřetržité řadě za sebou při footbagovém driblování celkem 20 doteků vyřazenými stopkami. Tento kuriózní pokus proběhl v rámci programu zaměřeného na správné nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči.

  

Největší letecký model

Společnost Promedica Praha Group a.s. iniciovala vytvoření modelu stíhacího letounu Supermarine Spitfire Mk. IX a stala se generálním partnerem projektu. Autorem projektové dokumentace a odborným garantem se  stal Czech Spitfire Club a stavbu provedly společnosti Aero Composites a Pterodactyl Flight. Model o délce 9,54 m, výšce 3,85 m a rozpětí křídel 11,23 m a přibližné hmotnosti 700 kg je k vidění na 23. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.

  

Běh kolem kontejneru v časovém limitu 1 min – muži

Vojtěch Kotek a Samuel Hána z Pelhřimova dosáhli oba shodného výkonu, když v časovém limitu 1 minuty každý z nich oběhl 21krát kontejner Elektrowin na vysloužilé elektrospotřebiče. Kontejner měl rozměry 116 cm x 98 cm (a výšku 163 cm), přičemž vzdálenost od kontejneru, tedy poloměr obíhaného kruhu byl na rozhodnutí běžce.

 

Běh kolem kontejneru v časovém limitu 1 min – ženy

Tereza Edrová z Vokova dokázala v časovém limitu 1 minuty oběhnout 19krát kontejner Elektrowin na vysloužilé elektrospotřebiče. Kontejner měl rozměry 116 cm x 98 cm (a výšku 163 cm), přičemž vzdálenost od kontejneru, tedy poloměr obíhaného okruhu byl na rozhodnutí běžce.

 

 Nejvíc footbagových triků „pixie same mirage“ v nepřetržité řadě za sebou

Jan Weber z Prahy dosáhl světového rekordu, když dokázal udělat v nepřetržité řadě za sebou 35 footbagových triků „pixie same mirage“. Výkonu dosáhl v čase 40,28 sec. Dosavadní světový rekord činil „pouhých“ 5 triků v řadě!

      

Nejvíc opakování triku „carousel“ s fotbalovým míčem v nepřetržité řadě za sebou

Jan Weber z Prahy dokázal zopakovat 17krát v nepřetržité řadě za sebou trik s fotbalovým míčem zvaný „carousel“, a to v čase 24,31 sec. Trik spočívá v tom, že rekordman spojí předpažené ruce do kruhu, a za krkem a po hranách spojených rukou koulí fotbalový míč kolem dokola, přičemž započítány jsou jen dokončené okruhy.

  

Držení dvou tupláků v rozpažení

Petr Němec z Bystré u Poličky udržel v rozpažení dva plné skleněné tupláky s pivem o celkové hmotnosti 4 970 gramů po dobu 3:26 min.

  

Otevírání lahvového piva motorovou pilou

František Vitásek z Javorníku dokázal otevřít 5 skleněných lahvových piv s korunkovým uzávěrem nastartovanou motorovou pilou v čase 31,6 s. Při pokusu byly lahve postaveny na zemi s tím, že nebyly nikterak kotveny nebo přidržovány. Pouze u jedné lahve došlo k nepatrnému poškození hrdla.

  

Rychlostní vyřezávání půllitru motorovou pilou

František Vitásek z Javorníku dokázal vyřezat motorovou pilou z volně stojícího topolového špalku o šíři 34 cm a výšce 41 cm pivní půllitr. Výsledná nádoba, kterou rekordman vytvořil za 6:59 min, měla objem 0,47 l.


2. den festivalu – SOBOTA 8. června 2013

Největší carromový stůl

Největší carromový stůl vyrobili žáci SPŠ a SOU Pelhřimov pod vedením učitelů odborného výcviku Josefa Brabce a Lukáše Třísky. Stůl s vnějšími rozměry 164 x 164 cm má hrací plochu  velikosti 145 x 145 cm. Veřejnosti byl slavnostně představen 5. dubna 2013 v rámci programu Mistrovství ČR v carromu probíhajícím pod patronátem SPŠ a SOU v Pelhřimově.

  

Nejvíc roztočených talířů

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal na samostojných kovových prutech roztočit celkem 16 talířů na pizzu, které se vydržely současně točit po dobu 1:26,63 min. Pruty byly dlouhé 130 až 160 cm, průměr každého talíře činil 30 cm.

  

Nejdelší Rolls-Royce v ČR

Milan Koubek z Tábora je majitelem vozu značky Rolls-Royce silver shadow 2 stretch limousine, který je dlouhý celkem 6,48 m a pohodlně usadit se v něm může celkem 8 lidí a řidič. Vůz byl vyroben v továrně Rolls-Royce Crewe v roce 1979 a do ČR přivezen roku 2004. Využívá se hlavně jako auto svatební. Rekord byl do České databanky rekordů zaevidován dne 28. ledna 2012 v rámci Svatebního veletrhu pořádaného na Výstavišti v Českých Budějovicích.

  

Nejdelší háčkovaná dutinka – tkanice

Jakub Pokorný (12 let) z Havlíčkova Brodu dokázal uháčkovat ke dni oficiálního měření 25,83 metru dlouhou dutinku.

  

50 karikatur nakreslených při jízdě na rotopedu

Lubomír Vaněk z Brna dokázal nakreslit 50 karikatur návštěvníků festivalu Pelhřimov – město rekordů v čase 27:06 min., přičemž po celou dobu jel na rotopedu. V průběhu pokusu ujel 11,25 km.

  

Sraz vozů Tatra

Zdeněk Pavelec z Tatra klubu Čech a Moravy Štítary zorganizoval v rámci svého již XIX. srazu pokus, při kterém se v Pelhřimově – městě rekordů sjelo 57 vozů značky Tatra. Rekord z loňského roku však čítá 81 Tatrovek, dokonce svatebně nazdobených.

  

Nejvíc pivních tácků v ústech

Jaroslava Hronzová dokázala ve svých ústech sevřít sloupec postavený z 56 pivních tácků. Tácky pelhřimovského pivovaru Poutník tvořily sloupec vysoký 75 mm.

  

Největší dřevěná židle

Studenti SPŠ a SOU Pelhřimov Zbyněk Mikula a Jiří Vondráček (2. ročník oboru Truhlář) a Jan Svárovský, David Svoboda, Jiří Kryštůfek (3. ročník oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby) pod vedením učitelů odborného výcviku Ing. Zbyňka Rycheckého, Josefa Brabce a Lukáše Třísky vyrobili a sestavili obří židli o výšce 4,1 m a rozměrech sedací plochy 2,05 m x 2,05 m. Rekordní židle byla vyrobená z 1 m3 smrkového dřeva v průběhu 24 hodin.

  

Nejrychlejší sestavení židle

Vladimír Vávra z Vřesníka dokázal sestavit židli sestávající z 19 dílčích dřevěných částí za 31,69 s.

  

Rychlostní vyřezávání boty motorovou pilou

František Vitásek z Javorníku dokázal vyřezat motorovou pilou z volně stojícího topolového špalku o rozměrech 40 cm x 34 cm botu, jejíž výsledná délka činila 35 cm a výška 21 cm. Výroba zabrala rekordmanovi 8:02 min. Nakonec byla bota ještě ozdobena cvočky a tkaničkami.

  

Figurína největšího Čecha „Obra Drásala“

Směnárna Tourist centrum, s. r. o. má za svého maskota obří figurínu zpodobňující v měřítku 1:1 největšího Čecha, který u nás kdy žil, Josefa Drásala. Člověk, kterému se přezdívá Obr Drásal, měřil 242 cm, jeho zpodobnění je i s botami vysoké 246 cm. Figurína vyrobená kolem roku 1993 je oblečená do místního kroje z oblasti Šumperska, má paže dlouhé 104 cm, botu dlouhou 39 cm a ukazováček dlouhý 14 cm.

  

Nejmenší malované kraslice

Jarmila Brhlíková vytvořila sadu tří miniaturních kraslic, z nichž nejmenší má na výšku 15 mm a na šířku 10 mm. Jedná se o vajíčka andulek. Nejmenší vajíčko je namalované perem modrou tuší delftským vzorem (modrotisk). První z větších vajíček je 2 cm vysoké a 1,2 cm široké a bylo do něj elektrickou vrtačkou vyvrtáno 25 dírek, druhé je malované a rovněž vyfouknuté. Vajíčka vyfukovala neteř Jarmily Brhlíkové, Jitka Brhlíková.

  

Farmářský běh neboli nejdelší vzdálenost překonaná se zátěží 100 kg

Rekord v této disciplíně, která probíhala ve Skotské aréně, tentokrát nepadl, avšak dnešního nejlepšího výkonu dosáhl Petr Kubín, když přenesl dva kameny vážící á 50 kg opatřené držadly do vzdálenosti 64 m. Úkolem účastníků soutěže bylo uchopit zátěže za pohyblivé dřevěné rukověti upevněné k balvanu řetězem, zvednout je a ujít co nejdelší trasu, aniž by jeden či oba kameny postavil na zem nebo jinou podložku. Pokus o rekord probíhal na dráze s obrátkou do protisměru po každých 9 metrech. Dosud nepřekonaný rekord činí 178,8 m.

  

Nejvíc smějících se lidí bez důvodu

Smícholog Petr Fridrich, učitel jógy smíchu, inicioval v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů pokus, při kterém se pod jeho vedením na hlavním festivalovém pódiu smálo bez příčiny po dobu 6 minut 37 zúčastněných.

  

Nejdelší kravata

Hedva, a. s. vyrobila obří kravatu, která je zvětšena přesně v poměru k běžné kravatě do délky 10 m 8 cm.

     

Šaty zdobené rybími šupinami

30 studentek Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni (obor modelářství a návrhářství oděvů) pod vedením Jany Řeřábkové a Aleny Voců vytvořilo v rámci projektu Čtrnáct klenotů v srdci Evropy módní návrhářky Jany Berg ze 45 m látek a 1,5 kg perliček společenské šaty vyšívané 2523 rybími šupinami (kdysi se podobně zdobily třeboňské lidové kroje). Šupiny z kapra, candáta, cejna, okouna a štiky musely být nejprve očištěny, poté po jedné lisovány a následně nastříhány do požadovaných tvarů. Výšivky z šupin pokrývají korzet i část sukně, šaty mají evokovat tvar ryby a jsou doplněny vlečkou představující rybářskou síť a štičím kloboučkem. Model, prezentovaný v rámci finále soutěže ČESKÁ MISS.

  

Balancování na válci ve výšce

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal balancovat na válci rola-rola o průměru 16 cm, na nějž si postupně umístil 6 laviček, z nichž každá byla vysoká 13,5 cm. Válec s lavičkami byl postavený na stole o výšce 205 cm, rekordman tedy balancoval ve výšce 302 cm, a to po dobu 34,5 sec.

  

Balancování na válci ve výšce se současným provlečením obruče kolem těla

Jindřich Reichert z Rašovic balancoval na válci rola-rola o průměru 16 cm, na nějž si postupně umístil 6 laviček, z nichž každá byla vysoká 13,5 cm. S touto sestavou balancoval na stole o výšce 205 cm a v konečné výšce 302 cm si navíc při současném balancování provlékl kolem těla obruč o průměru 53 cm, a to směrem od nohou vzhůru.

  

Přeskok z válce na válec přes laťku

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal přeskočit z balancu na rola-rola (válec o průměru 17 cm a deska o rozměrech 77 x 34 cm) laťku umístěnou ve výšce 1 m a doskočit na druhé rola-rola (válec o průměru 16 cm a deska o rozměrech 27 x 70 cm), aniž by se dotkl země.

  

Proskočení obručí při balancování na míči

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal při balancování na podložce umístěné na fotbalovém míči proskočit skrz obruč o průměru 55 cm, kterou rekordman držel v jedné ruce.

  

Přeskok z válce na válec přes laťku skrz obruč

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal přeskočit z balancu na rola-rola (válec o průměru 17 cm a deska o rozměrech 77 x 34 cm) laťku umístěnou ve výšce 83 cm a doskočit na druhé rola-rola (válec o průměru 16 cm a deska o rozměrech 27 x 70 cm), přičemž zároveň proskočil obručí o průměru 55 cm, kterou držel v jedné ruce.

  

Nejvíc proskočení skrz obruč za 1 min během balancování na rola-rola

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal po dobu jedné minuty balancovat na desce o rozměrech 77 x 34 cm položené na válci o průměru 17 cm a přitom 34krát proskočit obručí o průměru 55 cm.

  

Nejvíc otoček kolem své osy během balancování a žonglováni se 3 kužely na míči

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal po dobu 1:05,78 min žonglovat se třemi kužely při současném balancování na podložce umístěné na basketbalovém míči a přitom se třikrát i s podložkou otočit o 360°.

 

Nejvíc rekordů v balancování během 30 minut

Jindřich Reichert z Rašovic dokázal vytvořit v časovém limitu 30 minut 8 českých rekordů v balancování. Jedná se o následující výkony: Nejvíc roztočených talířů, Balancování na válci ve výšce, Balancování na válci ve výšce se současným provlečením obruče kolem těla, Přeskok z válce na válec přes laťku, Proskočení obručí při balancování na míči, Přeskok z válce na válec přes laťku skrz obruč, Nejvíc proskočení skrz obruč za 1 min během balancování na rola-rola, Nejvíc otoček kolem své osy během balancování a žonglováni se 3 kužely na míči.

  

Nejrychlejší pánský střih s konečnou úpravou vlasů

10 studentů oboru kadeřník ze SPŠ a SOU Pelhřimov – Lenka Hnátová, Zuzana Hurdová, Iva Nováková, Radka Vlachová, Lenka Dubravská, Natálie Dufková, Jaromír Antušek, Monika Klusáčková, Lucie Kliková a Eliška Vaňková dokázalo vytvořit 10 pánských střihů s konečnou úpravou vlasů v čase 11:22,78 min. Všichni studenti začali své modely stříhat ve stejný okamžik a čas se měřil do chvíle, kdy byl s účesem hotov poslední z nich. Nejrychlejší kadeřnice Lucie Kliková zvládla pánský účes za 4:36,20 min. Odborným garantem pokusu byla učitelka odborného výcviku Renata Sepekářová.

  

Nejvíc účastníků hromadné výuky angličtiny

Jazyková škola LITE uspořádala hromadnou výuku anglického jazyka, při níž dva lektoři vyučovali po dobu 15 minut 261 osob anglický jazyk. Účastníci se naučili několik slovíček a závěrečnou frázi „See you next time“.

  

Rychlostní kreslení karikatur na dotykovém monitoru

Lubomír Vaněk z Brna dokázal nakreslit na dotykovém monitoru speciální tužkou 27 karikatur návštěvníků festivalu Pelhřimov – město rekordů, a to za 19:48 minut.

 

Nejvíce minikol jednoho majitele na jednom místě

Martin Zehnal z Hrušek je výrobcem deseti minikol, z nichž jedno je tandemové. Průměr kol všech devíti minibicyklů je 15 cm, rozvor 35 cm, střed šlapadel je ve výšce 15 cm a kolo má nosnost 110 kg. Tandemové kolo má rozvor 89 cm, střed šlapadel je ve výšce 38 cm, řídítka ve výšce 50 cm a nosnost tandemu je 170 kg.

  

Šachová simultánka naslepo

Mezinárodní mistr Ivan Hausner dokázal odehrát v šachové simultánce naslepo současně 12 partií, přičemž v polovině případů hrál s bílými a v polovině s černými figurami. Akce proběhla přímo na ploše náměstí uprostřed hlučného dění festivalu Pelhřimov – město rekordů. Simultánka naslepo spočívá v tom, že mistr hraje se zavázanýma očima zpaměti zároveň proti více vidícím šachistům. Simultánka, při níž rekordman odehrál 256 tahů, trvala 2 hodiny a 45 minut, což znamená, že táhl přibližně každých 37 vteřin. Mistr hrál proti soupeřům z šachového oddílu TJ Spartak Pelhřimov, přičemž devět partií skončilo remízou, v jedné mistr zvítězil a ve dvou případech vyhrál soupeř.

  

Největší forma na tvarůžky „klapačka“

Vlastimil Hyška z Bílého Kostela nad Nisou je majitelem největší formy na tvarůžky, která je dlouhá 97 cm, široká 50 cm a vysoká 57 cm. Tvarůžek vyrobený v této formě na festivalu Pelhřimov – město rekordů měl v průměru 22 cm a vážil 1,8 kg, což je téměř 100násobek hmotnosti běžného tvarůžku. Klapačka, kterou z lipového dřeva vyrobil Jiří Kirchhof podle staré formy z roku 1880, je k vidění v Minimuzeu másla v Bílém Kostele nad Nisou.

   

Největší tvarůžek

Kateřina a Lucie Hyškovy z Bílého Kostela nad Nisou dokázaly připravit ručně za pomoci rekordní „klapačky“ s formou na tvarůžky o průměru 22 cm tradiční tvarůžek vážící 1,8 kg, a to za 2:57,75 min. Vytvarováním směsi tvarohu a soli ve formě jejich výroba začíná, vytvarovaný tvarůžek se následně nechává zrát na prkýnku, dále se máčí v syrovátce a nakonec zraje nejprve v teplém a pak ve studeném sklepě. Celý proces trvá 3 týdny.

  

Rychlostní ruční výroba tvarůžků

Tereza a Jiří Hyškovi z Bílého Kostela nad Nisou dokázali společně v časovém limitu 1 minuty ručně připravit v historické formě „klapačce“ z roku 1880 celkem 12 tradičních tvarůžků o průměru 5 cm. Vytvarováním směsi tvarohu a soli ve formě jejich výroba začíná, vytvarovaný tvarůžek se následně nechává zrát na prkýnku, dále se máčí v syrovátce a nakonec zraje nejprve v teplém a pak ve studeném sklepě. Celý proces trvá 3 týdny.

  

24 hodinová kraulová štafeta

12 plavců z Pražského plaveckého policejního klubu spojilo motto Plaveme pro Nadaci policistů a hasičů a při 24 hodinové kraulové štafetě uplavali celkovou vzdálenost 125 km a 625 m. Policisté byli rozděleni po čtyřech do tří skupin, které se po 15 minutách střídaly tak, aniž by byl přerušen průběh štafety. Při střídání skupin první plavec startoval skokem ze startovního bloku, další plavci pak startovali po uplavání 25 metrů v bazénu bez startovního skoku. Skupinu tvořili 3 ženy a 9 mužů, šlo o neprofesionální plavce.

  

Nejvíc výskoků na jednokolce za jednu minutu

Mark Fabián z Budapešti dokázal udělat během jedné minuty celkem 13 výskoků na jednokolce v nepřetržité řadě za sebou, přičemž se během pokusu ani jednou nedotkl nohama země. Každý výskok byl do výšky 59 cm (pět na sobě naskládaných palet).

  

Vytrvalostní balancování jednokolky na řadě hřebíků

Lukáš Blažek z Brna dokázal po dobu 1:49 min balancovat na jednokolce uprostřed řady z dřevěného trámu čnících natlučených hřebíků.

  

Hodinová plavecká štafeta zdravotně postižených dětí

Tým sedmi zdravotně postižených členů SK Vodomílek Jihlava ve složení Martin Císař, Jan Brychta, Václav Havel, Jaroslav Kváš, Marian Fiala, Kamil Hutař a Martin Lichtenberg pod vedením Adama Kratochvíla se zúčastnilo hodinové plavecké štafety, při níž zúčastnění uplavali po 50 metrových úsecích celkem 2 944 m.

  

Nejvíc textilních jehelníčků

Antonie Chalupná ze Želešic zorganizovala ve spolupráci s Marcelou Vassovou pokus, při němž bylo na jednom místě shromážděno 681 textilních jehelníčků. Maximální velikost každého jehelníčku byla 15 x 15 cm a měl vždy ouško, očko či poutko k zavěšení. Jedním či více vlastnoručně vyrobenými jehelníčky přispělo kolem 500 osob, nejmladší z nich bylo teprve 7 let a byli mezi nimi pouze dva muži.

  

Nejvíc lidí bubnujících na šamanské bubny

David Cháb inicioval s internetovým portálem www.zpevticha.cz pokus, při němž 57 lidí bubnovalo současně na jednom místě na šamanské bubny.

  

Hlavolam v žárovce

Leopold Heneš z Třebenic dokázal za pomoci speciálně pro tento účel vlastnoručně zhotovených kleštiček složit v žárovce dřevěný hlavolam „gordický uzel“. Skládá se z 54 dílků a dosahuje rozměru 83,5 x 83,6 x 83,6 mm. Baňka žárovky má průměr 147 mm, délku 295 mm a průměr hrdla je 28 mm. Složení hlavolamu v žárovce trvalo rekordmanovi 106,5 hodin.

  

Puzzle umístěné v demižonu

Leopold Heneš z Třebenic dokázal za pomoci speciálně pro tento účel vlastnoručně zhotovených kleštiček složit v demižonu puzzle (motiv staré malované mapy světa) o velikosti 17 x 18 cm. Jednalo se o pětilitrový demižon o průměru 17 cm a výšce 18 cm, do nějž rekordman dokázal skrz hrdlo o průměru 24 mm vměstnat všech 599 dílků, čímž puzzle úspěšně složil. Na sestavení celé skládačky rekordman pracoval téměř 40 hodin.

  

Nejrychleji ujetá míle na handbikovém trenažéru – muži

Tomáš Novotný z Hutí dokázal ujet jednu míli (1,609 km) na trenažéru handbiku (speciálně upraveného kola s ručním pohonem) za 3:04 min.

  

Nejrychleji ujetá míle na handbikovém trenažéru – ženy

Veronika Klapová z Prahy dokázala ujet jednu míli (1,609 km) na trenažéru handbiku (speciálně upraveného kola s ručním pohonem) za 3:44 min.

  

Nejrychleji ujetá míle na handbikovém trenažéru – děti

Matouš Blažek z Prahy (11 let) dokázal ujet jednu míli (1,609 km) na trenažéru handbiku (speciálně upraveného kola s ručním pohonem) za 7:32 min.

 

Nejdelší korále z ručně zhotovených papírových korálků

Občanské sdružení Bwindi Orphans iniciovalo dlouhodobý projekt www.koralkydodalky.cz, v rámci kterého dobrovolníci vytvořili podle vzoru korálků vyráběných v Africe korále dlouhé ke dni registrace rekordu 2,463 km. Výtěžek z prodeje korálků je věnován dobročinné sbírce určené na pomoc šíření vzdělanosti v chudých oblastech Ugandy.

  

Nejvyšší skok králíka přes překážku

Králík Zeus od Modrého jezera chovatelky Petry Černé ze skupiny chovatelů králíků z Chotěboře provozujících tzv. Králičí HOP dokázal přeskočit laťku ve výšce 85 cm.

  

Nejdelší skok králíka

Králík Kasper Golden Kids chovatelky Petry Černé ze skupiny chovatelů králíků z Chotěboře provozujících tzv. Králičí HOP skočil 160 cm do dálky.

  

Hromadné pumpování slivovice

Nitara, s.r.o. zorganizovala pokus, při kterém se společenské deskové hry „Cesta lihovým polem“ zúčastnilo během jednoho dne celkem 54 hráčů – návštěvníků festivalu Pelhřimov – město rekordů. V průběhu hry bylo pomocí „ssací pumpy“ naplněno slivovicí 110 herních „kyblíků“ (á 0,01 litru).

  

Nejvíc lístků namalovaných na těle modelky

Hana Hornychová z Kladna namalovala na tělo modelky celkem 1034 obrázků znázorňujících různé podoby listů či lupínků.

  

Největší magnetická dráha pro supravodivou levitaci

Laborky.cz uspořádaly pokus, v rámci kterého byla vytvořena magnetická dráha pro supravodivou levitaci složená z 1112 neodymových magnetů, které byly sestaveny do oválné dráhy. Na té pak ve vzdálenosti 1 cm levitovala polystyrenová myš s vysokoteplotním supravodičem a tekutým dusíkem.

  

Nejvíc výstřelů vzduchového děla za 1 den

Laborky.cz uspořádaly v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů rekordní pokus, při němž v průběhu jednoho festivalového dne jeho návštěvníci vystřelili 51krát z obřího vzduchového děla. Dělo má průměr 3 m, délku 4,3 m a je tvořeno tubusem a membránou. Rekordu se zúčastnilo 457 lidí.

  

Minutovka otoček na trialovém kole

Václav Kolář z Blanska dokázal udělat během jedné minuty celkem 37 opakování triku spočívajícího v tom, že rekordman nejprve stojí na trialovém kole na dvou sloupcích europalet (á 5 palet) – každým kolem na jednom sloupci – a poté skočí tak, že se otočí o 180°, takže stojí oběma koly na opačném sloupci, než tomu bylo na začátku skoku.

     

Rychlostní vázání kravaty

Bogna Piter z Polska uvázala kravatu ve stánku firmy Hedva, a. s. v čase 5,1 sec.

     

Nejdelší dřevěný hlavolam třípatrový

Oldřich Jahodář z Vlašimi vyrobil dřevěný hlavolam složený z 22 522 dílků umístěných ve třech řadách o délce 30,02 m. Všechny dílky do sebe vzájemně zapadají ve všech směrech. Na jeho zhotovení použil listovou ruční pilu a práce na hlavolamu byla dokončena v roce 2012 a trvala 1 rok.     

     

Nejmenší dřevěný hlavolam čtyřdílný

Oldřich Jahodář z Vlašimi vyrobil nejmenší dřevěný hlavolam složený ze 4 dílků, který dosahuje rozměru 5,8 x 5,9 x 3 mm. Na jeho zhotovení v r. 2012 použil listovou ruční pilu a trvalo mu to přibližně 1 hodinu.

     

Nejmenší dřevěný hlavolam 9dílný

Oldřich Jahodář z Vlašimi vyrobil nejmenší dřevěný hlavolam složený z 9 dílků, který dosahuje rozměru 10,02 x 10 x 3,3 mm. Na jeho zhotovení v r. 2012 použil listovou ruční pilu a trvalo mu to přibližně 1,5 hodiny.

      

Nejmenší dřevěný hlavolam 8 dílný dvoupatrový

Oldřich Jahodář z Vlašimi vyrobil nejmenší dřevěný hlavolam složený z 8 dílků umístěných ve dvou řadách, který dosahuje rozměru 7,8 x 7,8 x 4,1 mm. Na jeho zhotovení v r. 2012 použil listovou ruční pilu a trvalo mu to přibližně 1,5 hodiny.     

      

Nejmenší dřevěný hlavolam 18 dílný dvoupatrový

Oldřich Jahodář z Vlašimi vyrobil nejmenší dřevěný hlavolam složený z 18 dílků umístěných ve dvou řadách, který dosahuje rozměru 15 x 15 x 4 mm. Na jeho zhotovení v r. 2012 použil listovou ruční pilu a trvalo mu to přibližně 2 hodiny.

     

Nejvíce lidí skládajících dřevěný hlavolam na jednom místě

Pod Muzeem rekordů a kuriozit Pelhřimov se sešlo v jeden okamžik 50 návštěvníků festivalu Pelhřimov – město rekordů, kteří složili dřevěný hlavolam o 10 dílcích o rozměru 4 x 2 cm. Hlavolamy vyrobil Oldřich Jahodář z Vlašimi listovou ruční pilou.

     

Nejvíce papírových oveček na jedné pastvině

Prázdniny na venkově – Svaz venkovské turistiky inicioval pokus o rekord, v rámci kterého byla vytvořena papírová pastvina se 160 ovečkami. Návštěvníci festivalu Pelhřimov – město rekordů vyráběli papírové ovečky velké 5 x 7 cm a následně je lepili na plochu o rozměrech 140 x 100 cm.

          

Nejvíc lidí s molitanovými sedáky ve společné choreografii s mažoretkami

Hodonínské mažoretky pod vedením Markéty Raškové iniciovaly v rámci svého vystoupení na Galavečeru Rekordman roku vytvoření společné choreografie s návštěvníky festivalu Pelhřimov – město rekordů, při kterém spolu s nimi na hudební podklad cvičilo 599 lidí s molitanovými sedáky.

  

Točení největším počtem gymnastických obručí současně

Patrik Jandejsek z Letohradu dokázal roztočit na svém těle 50 gymnastických obručí najednou, přičemž doba jejich točení byla 7,5 sec.

  

Podvodní „kámen, nůžky, papír“

Tomáš Krejčí a Jan Jůza vydrželi hrát 70 minut podvodní variantu hry „kámen, nůžky, papír“, která spočívala v tom, že oba soupeři byli potopeni pod vodou a „stříhali si“, přičemž kdo dané kolo vyhrál, mohl se vynořit nad hladinu a nadechnout se. V případě, kdy ani jeden z účastníků už nemohl vydržet pod vodou, a oba se proto vynořili nad hladinu, následovala minutová přestávka na rozdýchání. Oba rekordmani strávili během hry pod vodou 60 minut čistého času.

  

„Člověče, nezlob se“ pod vodou

Pavel Brož a Vojtěch Brož vydrželi hrát pod vodou s potápěčskou výbavou hru „Člověče, nezlob se“ po dobu 1 hodiny. Speciální hrací deska byla kovová a figurky magnetické.

 

Nejvíc lidí s Turistickým deníkem

Ing. Rudolf Ropek uspořádal setkání majitelů Turistického deníku, při němž se na Masarykově náměstí v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů v časovém rozmezí 8 hodin zaregistrovalo a nechalo skupinově vyfotit 202 lidí s Turistickým deníkem.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress