Soutěž obcí v třídění odpadů

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE

Kraj Vysočina EKO-KOM

V roce 2016  navazuje soutěž „My třídíme nejlépe“ v Kraji Vysočina na předchozí ročníky a bude vycházet z těchto základních principů:

  • ve hře jsou odměny v celkové výši 650.000,- Kč,
  • realizovány budou : Hlavní soutěž systému EKO-KOM a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin,
  • do Hlavní soutěže budou automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
  • pro hodnocení Hlavní soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • obce budou rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce (kategorie obcí do 500 obyvatel, kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel, kategorie obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel a kategorie obcí s více než 10 000 obyvateli),
  • v doplňkové soutěži Asekol soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL,
  • u doplňkové soutěže Elektrowin soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin,
  • soutěže budou probíhat v období od 1.10.2015 do 30.9.2016, tedy za IV. čtvrtletí 2015 a první tři čtvrtletí roku 2016,
  • pro vyhodnocování budou použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha a data zaslaná z databáze společností Asekol, a. s. a Elektrowin, a. s.

Ceny budou obcím předány na slavnostním zakončení soutěže v prosinci 2016.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress