27. mezinárodní festival

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

9. – 10. 6. 2017

 

 

Agentura Dobrý den

Pelhřimovská agentura Dobrý den zastřešuje v České republice oblast rekordů a kuriozit. Kromě mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů pořádáme každým rokem desítky dalších akcí. Členové týmu našich rozhodčích jsou každoročně přítomni u stovek rekordních pokusů konaných na území ČR. Vzniklé rekordní výkony evidujeme v České databance rekordů a vystavujeme certifikáty o jejich vytvoření. Spravujeme ve střední Evropě zcela ojedinělé Muzeum rekordů a kuriozit, které nabízí dvě samostatné expozice. Projekt Pelhřimov – město rekordů získal ocenění Grand Prix Region Tour jako nejlepší turistická nabídka v Kraji Vysočina. Rekordmani i exponáty našeho Muzea jsou kořením mnoha kulturních a společenských akcí. V oblasti spolupráce s médii máme za sebou řadu počinů včetně stodílného TV seriálu Rekordy a kuriozity. Osm let jsme zpracovávali české dodatky knihy Guinnessovy světové rekordy. V roce 2010 byla Agentura Dobrý den jmenována Kanceláří generálního konzula českého zastoupení na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji hlavním ambasadorem pro výběr PEREL České republiky v kategorii Rekordy a Česká NEJ… V roce 2012 jsme vydali  již 4. díl publikace ČESKÁ KNIHA REKORDŮ, v roce 2014 anglickou verzi s názvem Czech Book of Records a na rok 2015 plánujeme již 5. vydání publikace ČESKÁ KNIHA REKORDŮ.

Charakteristika festivalu

Každoročně druhý víkend v červnu se v  Pelhřimově koná akce, v jejímž programu jsou k vidění mistři svých oborů. Těch je široká škála, takže na festivalu vznikají desítky českých i světových rekordů ukládaných do České databanky rekordů Agentury Dobrý den a následně uváděných v České knize rekordů. Festival je zdrojem neobvyklých situací, postřehů a námětů, které v návštěvnících zanechají hluboký zážitek a jsou celoročně využívány také redaktory nejrůznějších médií. Rekordní dění je na pelhřimovském náměstí vždy namícháno s koncerty, tanečními vstupy, dobrou zábavou, jídlem i pitím. Projekt Pelhřimov – město rekordů získal ocenění GRAND PRIX Region Tour jako nejlepší turistická nabídka na Vysočině a byl zařazen mezi TOP 50 nejvýznamnějších akcí v ČR.

Návštěvnost festivalu

V uplynulých 24. ročnících navštívilo festival v průměru cca 15.000 diváků. Vzhledem k intenzivní propagaci festivalu a každoročně stoupající křivce návštěvnosti lze očekávat další nárůst diváckého zájmu a to i prostřednictvím světa internetu.

 

 

Festival a média

V uplynulých letech probíhal festival za účasti TV Nova, České televize, TV Premiéra – Prima, TV Markíza, Slovenské televize, Polské televize, Ruské televize, satelitní stanice RTL 2, BR TV München, Florida TV a několika regionálních studií. Kromě zpravodajských relací vznikly i dokumentární snímky se stopáží cca 10 minut odvysílané v pořadu Extrém na ČT, Snídani s Novou, Souvislostech a dalších publicistických pořadech. Reportáže odvysílala většina českých rozhlasových stanic : Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Rádio Impuls, Rádio Relax, Rádio City, …), přímé vstupy z festivalu : Frekvence 1, Rádio Faktor, …, o akci informovaly prostřednictvím francouzkých účastníků festivalu i rozhlasové stanice ve Francii. Zprávy z festivalu přinášela většina celostátních deníků  : MF Dnes, Blesk, Právo, Svobodné slovo, Rovnost, Hobby magazín, Lidové noviny, tituly vydavatelství Vltava-Labe-Press, …Obsáhlejší obrazové reportáže otiskly časopisy : Květy, Magazín MF Dnes,

Nedělní Blesk, Blesk Magazín, Ring,  Magazín Slovo, … V návaznosti na tyto zprávy a relace proběhla celá řada mediálních soutěží inspirovaných festivalem rekordů a kuriozit v některých z výše uvedených sdělovacích prostředků. Přehled výsledků a výkonů vzniklých na festivalu včetně rozsáhlé fotodokumentace má dlouhodobou platnost a je průběžně využíván pro oživení náplně nejen uvedených titulů.


 

Možnosti propagace v rámci festivalu

 

Česká kniha rekordů s poděkováním partnerské firmě:

Pro Vaši firmu, pro Vaše zaměstnance, obchodní partnery, … získáte zdarma domluvený počet výtisků publikace Česká kniha rekordů v hodnotě až 200 000,- Kč. Každá Vaše kniha bude obsahovat poděkování Agentury Dobrý den za spolupráci a podporu festivalu obsahující logo Vaší společnosti.

1. Generální partner festivalu: 1 000 000 Kč

Cena zahrnuje komplexní nabídku propagace v rámci festivalu včetně začlenění jména partnera do podtitulu festivalu. Tzn. bannery na festivalovém pódiu, logo a reklamní spot na velkoplošné projekci 6 x 4 metry, prezentační stánek na ploše náměstí, umístění nafukovací přenosné reklamy, logo na oblečení vybraných rekordmanů, výsadní postavení na galavečerech při předávání výročních cen REKORDMAN A KURIOZITA ROKU, logo na plakátech A2, logo na letácích, logo ve festivalových novinách, rozhovor na pódiu, prezentace na adrese www.dobryden.cz , umístění loga na fotografiích z festivalu zařazených do putovní fotogalerie, prezentace formou rekordního pokusu, … + další možnosti propagace v rámci festivalu dle dohody.

2. Hlavní partneři festivalu: 250 000 Kč

Zviditelnění loga na festivalovém pódiu (loga), na velkoplošné projekci 6 x 4 metry (logo, reklamní spot), stánek na ploše náměstí, firemní rekord, logo na oblečení vybraných rekordmanů, výsadní postavení při předávání výročních cen REKORDMAN ROKU, logo na plakátě A2, logo na letácích, logo ve festivalových novinách, logo na www stránkách …

3. Partner festivalu: 90 – 120 000 Kč

Zvýrazněné logo na hlavním festivalovém pódiu. Logo partnera na velkoplošné projekci. Logo na plakátě A2, logo na letácích, logo ve festivalových novinách, logo na www stránkách

4. Partner velkoplošné projekce: od 70 000 Kč

Dle četnosti vysílání a rozsahu prezentace – logo, spot, … Logo na www.dobryden.cz

5. Pódiový partner: 28 000 Kč

Logo o velikosti cca 100 x 40 cm na hlavním festivalovém pódiu po celou dobu konání festivalu. Logo na www.dobryden.cz

6. Partner galavečera (výroční ceny Rekordman roku):  100 000 Kč

7. Partner vybraného rekordního pokusu: 5 – 85 000 Kč

Dle rozsahu a náročnosti rekordního pokusu. Logo na www stránkách.

8. Partner speciální arény: 20 – 50 000 Kč

Dle rozsahu a náročnosti realizace arény ( auta, siláci, … ). Logo na www stránkách.

9. Partner speciálního stanoviště (obří exponáty, soutěže …): 5 – 30 000 Kč

V roce 2016 Vám můžeme nabídnout post generálního partnera oblasti rekordů a kuriozit. Bohatou nabídku prezentace na tomto postu projednáme v případě Vašeho zájmu na osobní schůzce.

V případě Vašeho zájmu pište na adresu agentura@dobryden.cz .

Luboš Rafaj

obchodní ředitel a jednatel společnosti, tel. 777 601 303, raf@dobryden.cz

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress