+420 565 323 163

Masarykovo náměstí

Festival Pelhřimov - město rekordů 2016

Pelhřimovské náměstí je magickým místem, kde padlo už více než tisíc rekordů. Soustředění takového množství úsilí a pozitivní energie tolika lidí ze všech koutů České republiky i ze zahraničí se dá najít jen málokde. Přijeďte – určitě tu energii pocítíte...

Velké čtvercové náměstí, mimo jiné jedno z největších v České republice,  nedoznalo ve svých rozměrech od doby svého středověkého založení  žádných podstatných změn.
Na náměstí jsou zastoupeny snad všechny významné stavební slohy gotikou počínaje a funkcionalismem 1. republiky konče. Původní gotická zástavba, která vzala za své při zhoubných požárech 16. století, byla nahrazena domy ve slohu renesančním (domy čp. 17 a 61 se v renesančním slohu zachovaly a u domů čp. 1, 2 a 3 se zachovaly původní renesanční kamenné sloupy podloubí). Po velkém požáru města roku 1766 byla většina fasád domů přestavěna ve slohu barokním (např. domy čp. 4, 5 a 6). 19. a 20. století poznamenalo charakter náměstí několika stavbami, např. hotel Slávie v secesním slohu a budova Komerční banky ve slohu prvorepublikového funkcionalismu. Původní historické domy se dochovaly vlastně jen na západní a severní straně náměstí, tam, kde je podloubí.

Masarykovo náměstí v Pelhřimově je přirozeným centrem historického centra města, v jeho blízkosti se nachází většina městských památek. Náměstí vzniklo při založení města ve 12. století. Na místě původní tvrze se nalézá barokní zámek a před ním socha svatého Václava se štítem a praporcem. Dále se tu nachází socha svatého Jana Nepomuckého a raně barokní pískovcová kašna se sochou svatého Jakuba Většího. Známý je i jednoduchý orloj se dvěma kozorohy na zámecké vížce.

  • Vlajka z 361  lidí
  • Kašna se sochou sv. Jakuba
  • Masarykovo náměstí a Palackého ulice vedoucí k Muzeu rekordů a kuriozit v Dolní bráně
  • Dožínky 2016
  • Masopust 2017
  • Festival Pelhřimov - město rekordů 2016
  • Zlatá neděle na radnici
  • Božejáci na festivalu Pelhřimov - město rekordů 2016
  • Pohled z pódia festivalu Pelhřimov - město rekordů 2016

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape