+420 565 323 163

Nejrozsáhlejší kolekce map s největším počtem ručně malovaných objektů

Mapy jsou kompletně ručně malované a obsahují celkem 3543 ručně namalovaných objektů.

CBS Nakladatelství, s. r. o., je vydavatelem a tvůrcem série malovaných map regionů České republiky, jichž bylo ke dni registrace rekordu vydáno celkem 49. Mapy jsou kompletně ručně malované, tedy včetně "krajiny", a v uvedeném počtu map zpracovaných v obvyklých rozměrech a měřítku je celkem 3543 ručně namalovaných hradů, zámků, kostelů, dominant měst a obcí a dalších pamětihodností, technických staveb a přírodních úkazů. Regionem se v tomto případě rozumí území korespondující s dřívějšími okresy. Projekt Malovaných map předpokládá tímto originálním způsobem "pokrýt" celé území České republiky.
Společnost dále vydala dalších 59 malovaných cyklomap, plánů měst, map oblastí, orientačních plánů, tematických map a dalších projektů na klíč.

Počin byl zaregistrován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, dne 17. května 2017 při příležitost veřejného představení mapy Pelhřimovska.

Video Nejrozsáhlejší kolekce map s největším počtem ručně malovaných objektů
  • Nejrozsáhlejší kolekce map s největším počtem ručně malovaných objektů
  • Nejrozsáhlejší kolekce map s největším počtem ručně malovaných objektů
  • Nejrozsáhlejší kolekce map s největším počtem ručně malovaných objektů
  • Nejrozsáhlejší kolekce map s největším počtem ručně malovaných objektů

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape