+420 565 323 163

Nejstarší restaurace v ČR

Nejstarší restaurace v ČR - minulost

750 let nepřetržitě fungující restauraci najdete v Moravskoslezkém kraji.

Jaškovská krčma v Horním Těrlicku je restauračním provozem nepřetržitě fungujícím 750 let od první písemné zmínky. Poprvé byla krčma podrobně popsána v listině o polském knížeti Vladislavovi ze dne 12. června 1268, avšak historikové odhadují, že zde krčma stála o mnoho let dříve. V historii krčmy se vystřídalo mnoho majitelů a provozovatelů, mezi nimiž byli mimo jiné členové Řádu svatého Benedikta, hrabě Kalixt Petr de Alcantara Larisch nebo Ostravsko-karvinské doly. Zajímavými stavebními prvky budovy, jež je zahrnuta do Státního seznamu nemovitých kulturních památek, jsou valené a křížové klenby, přičemž nejzajímavější a architektonicky nejcennější je kamenný portál do původního sklepení, odkud vedla tajná úniková chodba.

Krčma, kterou zaregistrovala Agentura Dobrý den v neděli 28. října 2018, se zapíše do České knihy rekordů.

  • Nejstarší restaurace v ČR - současnost

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape