+420 565 323 163

Nejvíc dětí hrajících hru Jupí

Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run

Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run zorganizoval v rámci průběhu této mezinárodní mírové štafety Českou republikou nejpočetnější hru Jupí, které se zúčastnilo 365 žáků zlínských mateřských a základních škol. Hra spočívala v reakcích na otázky pohybem, přičemž při kladné odpovědi účastník vyskočil ze dřepu s rukama nad hlavou a vykřikl „jupí“ a při záporné odpovědi setrval v podřepu. Hra trvala 4 minuty a obsahovala 29 otázek tematicky zaměřených na kamarádství, mír, spolupráci, záliby a radost – dotýkaly se tedy myšlenek mírového běhu.

Rekordní hra byla dne 13. června 2016 ve Zlíně zaregistrována do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov.

  • Nejvíc dětí hrajících hru Jupí
  • Nejvíc dětí hrajících hru Jupí
  • Nejvíc dětí hrajících hru Jupí
  • Nejvíc dětí hrajících hru Jupí
  • Nejvíc dětí hrajících hru Jupí

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape