+420 565 323 163

Nejdelší pružina

39,765 m dlouhá pružina

HŽP, a. s., v rámci výročí 65 let od zahájení výroby pružin v HŽP, a. s., uspořádala akci „65 let života pružin“, při které dokázalo 241 návštěvníků v průběhu 4 hodin složit pomocí 241 segmentů pružinu o rekordní délce 39,765 m. Průměr pružiny činil 107,5 cm, měla 120,5 závitů a v rozvinutém stavu by dosáhla úctyhodné délky 421,75 m.

Pružina byla zaregistrována do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, dne 3. září 2016 v Prostějově.

  • Nejdelší pružina
  • Nejdelší pružina
  • Nejdelší pružina

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape