+420 565 323 163

Nejvyšší elektrické napětí vytvořené spojením lidí

73,6 V.

Siemens Electric Machines, s. r. o., uspořádal firemní veselici se zabíjačkou, v rámci které 114 zaměstnanců společnosti vytvořilo vzájemným sériovým propojením „lidskou baterii“. Každý účastník držel v navlhčených rukách dvě elektrody, v jedné ruce ze zinkového a v druhé z měděného plechu. Spojením těchto elektrod všemi zúčastněnými bylo vytvořeno voltmetrem změřené elektrické napětí o výsledné hodnotě 73,6 V.

Údaj byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, zaregistrován dne 10. února 2017 v Sokolovně Drásov.

  • Nejvyšší elektrické napětí vytvořené spojením lidí
  • Nejvyšší elektrické napětí vytvořené spojením lidí
  • Nejvyšší elektrické napětí vytvořené spojením lidí

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape