+420 565 323 163

Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost

C:\fakepath\RK+PP (2)

U Apolináře se uběhlo celkem 461,2 km při běhu za střízlivost.

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze „U Apolináře“ ve spolupráci s Českým adiktologickým institutem zorganizovala pod vedením primáře MUDr. Petra Popova „Běh za střízlivost“, kterého se během 8:28:14 hod. zúčastnilo celkem 116 pacientů, zaměstnanců a přátel Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Účastníci běhali na 300 m dlouhém členitém okruhu v zahradě kliniky, přičemž každý z nich musel před zahájením běhu prokázat za pomoci alkohol testeru svou střízlivost. Poté mohl kdykoliv v průběhu konání pokusu běhat na okruhu a libovolným počtem kol přispět k celkové uběhnuté vzdálenosti – ta v součtu všech účastníků činila 461,2 km. Nepřetržitě po celou dobu pokusu běhal na okruhu René Kujan z Kralup nad Vltavou, který tak dokázal uběhnout 70 km.
Rekordu bylo dosaženo 7. září 2018 v rámci oslav 70. výročí zahájení činnosti protialkoholního oddělení „U Apolináře“ a na počest jeho zakladatele doc. Jaroslava Skály, který byl mj. velkým příznivcem běhu.

  • Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost
  • Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost
  • Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost
  • Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost
  • Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost
  • Nejpočetnější a nejdelší běh za střízlivost

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape