+420 565 323 163

Největší přípitek vínem

Největší přípitek vínem

2 141 účastníků oslav města, kteří si současně v jednu chvíli připili vínem

Město Litoměřice uspořádalo oslavy 800 let od okamžiku, kdy český král Přemysl Otakar I. roku 1219 udělil Litoměřicím městská práva. Během těchto oslav si ve slavnostní chvíli na jednom místě a ve stejném okamžiku připilo na počest svého města 2141 návštěvníků akce vínem Radobýl, pocházejícím z Klášterních vinných sklepů Litoměřice.

Zúčastnění se s vlastní nebo na místě zakoupenou skleničkou s novým logem Litoměřic shromáždili na náměstí, kde jim bylo nalito víno a na ruku připevněna jako symbol registrace účasti číslovaná zlatá páska. Poté v 16:50 hod. všichni pozvedli číše a společně se starostou Ladislavem Chlupáčem si připili na další budoucnost města.

K počinu, který byl následně zaevidován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, došlo na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 15. září 2019.

  • Největší přípitek vínem
  • Největší přípitek vínem
  • Největší přípitek vínem
  • Největší přípitek vínem
  • Největší přípitek vínem

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape