+420 565 323 163

Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice

Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: Khalil Baalbaki, ČRo

Jan Rosák oslavil 50 let za mikrofonem Českého rozhlasu.

Jan Rosák (nar. 24. srpna 1947) nastoupil do Československého rozhlasu v březnu 1971 jako externista na post HLASATEL. Posluchači ho mohli slyšet ve zpravodajství a při uvádění pořadů na stanicích Praha, Hvězda, Vltava a v zahraničním vysílání Československého rozhlasu. 1. března 1972 s ním Československý rozhlas uzavřel pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr. Zaměstnancem zůstal až do srpna r. 1990, na což rekordman plynule navázal a působil jako externí moderátor v nástupnické organizaci.

Na Českém rozhlase 2 Praha, později přejmenovaném na Český rozhlas Dvojka uváděl, a to nepřetržitě s výjimkou let 1994–1996, například pořady Redakce zábavy, Dobré jitro či vědecko-populární magazín Meteor. V době registrace rekordu, tedy 50 let od svého nástupu do rozhlasu, moderuje stále na téže stanici pravidelné pořady Šťastnou cestu a Bijáček (filmový měsíčník).

Údaj byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, zaevidován v březnu 2021.

Rekord v médiích:

Video Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice
Video Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: Khalil Baalbaki, ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: Khalil Baalbaki, ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: Khalil Baalbaki, ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: Khalil Baalbaki, ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: Khalil Baalbaki, ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: ČRo
  • Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice | Foto: ČRo

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape