+420 565 323 163

Nejdelší posloupnost ve vydávání zmenšujících se sbírek veršů

Nejdelší posloupnost ve vydávání zmenšujících se sbírek veršů

5 knih čtyřverší, dvojverší, jednoverší, půlverší a čtvrtverší vydaných v průběhu let 2017 - 2019.

Václav Budinský (autor) a Robert Rytina – VR Atelier (nakladatel) postupně v průběhu let 2017–2019 vydali 5 knih čtyřverší, dvojverší, jednoverší, půlverší a čtvrtverší z dílny autora, přičemž se zkracováním básnických útvarů na polovinu byly rovněž na polovinu zmenšovány i rozměry sbírek.

Čtyřverší mají formát A5, zatímco čtvrtverší miniaturní velikost A9. Ke zkracování rozsahu básní rekordmana přivedl fakt, že se zrychlujícím se životním tempem se postupně krátí čas, který je možné věnovat četbě. Názvy jednotlivých sbírek: „Blbec zlou náladu plodí, a tak škodí, kudy chodí. Pokud s ním chceš zatočit, nenech se jím vytočit“ (kniha čtyřverší, formát A5), „Padáka dej hněvu, nechoď bez úsměvu“ (kniha dvojverší, formát A6), „Bude slovo i na konci?“ (kniha jednoverší, formát A7), „Vůl není cool“ (kniha půlverší, formát A8), „Vrť psem“ (kniha čtvrtverší, formát A9). Tato kniha je sama o sobě rekordem ve světovém měřítku, neboť v tak krátkém útvaru (2 slabiky) vyjádřit myšlenku či sdělení je mistrovským dílem.

Ojedinělá kolekce knih byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, zaregistrována 13. listopadu 2019 v rámci křtu dvou nejmenších publikací v restauraci U Malířů v Praze.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape