+420 565 323 163

Největší historická sbírka textilních rukavic

Největší historická sbírka textilních rukavic

Národopisné a textilní Muzeum Aš je majitelem a správcem sbírky 26 563 půlpárů tzv. stávkových rukavic, které sloužily jako vzorky pro sériovou nebo kusovou výrobu.

Každý ze sbírkových předmětů je pečlivě zaevidován, přičemž 15 555 kusů je již zpracováno. Pro každou evidovanou rukavici je vytvořena vlastní evidenční karta, obsahující všechny informace o rukavici a jejím výrobci, např. použitém materiálu, barvě, různorodých ozdobných aplikacích, rozměrech apod.

Rukavice, které jsou zčásti vystavené v expozici a z větší části uložené v depozitáři muzea, dokumentují rozvoj, ale i následný úpadek výroby těchto ve své době nepostradatelných oděvních doplňků. V 1. polovině 20. století výrobci rukavic zásobovali evropský trh, vyváželi je i do Ameriky a Kanady. Výrobou rukavic a jejích částí se v Aši zabývalo na 20 výrobců. V roce 1946 byli vyhláškou Ministerstva průmyslu jednotliví výrobci včleněni do národního podniku Tosta v Aši. V červenci 1996 rozhodla valná hromada společnosti o návrhu na likvidaci. Konfekční provozy se staly součástí s. r. o. Tostex, která v tradici výroby rukavic pokračovala až do roku 2017.

Největší sbírka svého druhu, která je postupně digitalizována, byla z podnětu Knihovny, Muzea a Informačního centra Aš, příspěvkové organizace, zaevidována do České databanky rekordů v úterý 27. února 2024 v Aši.


Více rekordů najdete na stránkách České knihy rekordů a v Muzeu rekordů Pelhřimov.
I Vy buďte NEJ… a dejte nám o tom vědět!

  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic
  • Největší historická sbírka textilních rukavic

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape