+420 565 323 163

Největší sbírka přísloví

Sbírka obsahuje 19 573 položek.

Ing. František Dobeš, CSc. z Tábora se věnuje sbírání přísloví různých národů a z různých dějinných epoch od svých 15 let, tedy již sedm desetiletí. Jeho sbírka čítající 19 573 položek je uspořádána podle klíčových slov, kterých je 2 324. Uvedený počet citátů představuje v počítači při použití písma Times New Roman (velikost 12) celkem 513 stran textu. Ve sbírce lze vysledovat celkem 117 zdrojů původu: 107 národů či státních příslušností přísloví, celý jeden oddíl přísloví bez označení původu a dále přísloví biblická, latinská, orientální, rabínská, židovská, středověká, starozákonní… Nejvíc je přísloví českých (3 679) a čínských (3 445). Zajímavostí je rovněž skutečnost, že přísloví "Ruka ruku myje" (klíčové slovo Spolupráce) je dohledatelné coby přísloví nejen české, ale i polské, srbské, maloruské, chorvatské, anglické, slovinské, německé, ruské a anglické.

Sbírka byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den (správce Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov) zapsána 6. října 2016.

  • Největší sbírka přísloví
  • Největší sbírka přísloví
  • Největší sbírka přísloví

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape