+420 565 323 163

Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice

Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice

Stálá expozice dřevin a rostlin ČR vystavuje 91 druhů dřevin.

Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska vystavuje ve své „Stálé expozici dřevin a rostlin ČR“, která vznikla z iniciativy znalce přírody, člena České společnosti ornitologické a na Pelhřimovsku jediného certifikovaného ornitologa kroužkovací stanice Národního muzea Petra Marka, 91 druhů dřevin. Ve výstavních prostorách spolku lze vidět plody, listy a průřezové vzorky všech 91 dřev, včetně vzácných dřevin, jakými jsou klokoč zpeřený, hlošina úzkolistá či dub cer. Spolek rovněž mapuje výskyt chráněných a kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin na Pelhřimovsku i v celém Kraji Vysočina. Návštěvníci expozice proto mohou sezónně v Expozici přírody na Masarykově náměstí spatřit i ojediněle se vyskytující rostliny (prstnatec májový, vachta trojlistá, chrpa horská, zvonečník hlavatý…).

Rekordní kolekce dřevin byla zapsána do České knihy rekordů ve středu 7. června 2023 u příležitosti festivalu Pelhřimov – město rekordů.

Komentář Miroslava Marka
Petr Marek při převzetí certifikátu upozornil na mnohé paradoxy současnosti, např. na žalostné stavy koroptví v naší přírodě, na extrémní úbytky hmyzu (na vině je člověk) i na práci Spolku pro ochranu přírody Pelhřimovska týkající se hnízdišť kriticky ohrožených druhů ptactva. Expozici přírody, která sídlí na Masarykově náměstí 17, lze navštívit denně (komentované prohlídky jsou každý den od 16 hodin).


Více rekordů najdete na stránkách České knihy rekordů a v Muzeu rekordů Pelhřimov.
I Vy buďte NEJ… a dejte nám o tom vědět!

  • Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice
  • Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice
  • Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice
  • Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape