+420 565 323 163

Nejvíc opakování triku „Clipper“ s fotbalovým míčem

64 nonstop opakování jednoho triku bez pádu míče na zem.

Jan Weber z Prahy dokázal s fotbalovým míčem celkem 64x v nepřetržité řadě zopakovat footbagový trik Clipper, jenž spočívá ve vyhození míče z pozice na vnitřní straně chodidla ve zkřížené pozici za stojnou nohou a následném zachycení balonu v téže poloze, avšak na druhé noze. Během pokusu rekordman popsaným způsobem zachycoval míč střídavě na pravé a levé noze, přičemž se balon ani jednou nedotkl země a doba ustálení na noze nepřekročila 1 vteřinu.

Výkon byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov zaregistrován 12. listopadu 2017 v rámci akce Impossibility ​​Challenger v Kladně.

  • Nejvíc opakování triku „Clipper“ s fotbalovým míčem

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape