+420 565 323 163

Nejvíc překladů básně českého autora

Nejvíc překladů básně českého autora

16 překladů básně Moje matka

Ing. Viktor Dvořák, CSc., z Moravských Budějovic je editorem elektronické knihy „Otokar Březina: Moje matka – My Mother – Mia Patrino“, v níž se mu podařilo po několikaletém úsilí uspořádat kolekci šestnácti překladů básně Moje matka, která je projevem úcty básníka k této ženě. Báseň, jež byla v rekordním počtu přebásněna anglicky, německy, bulharsky, chorvatsky, francouzsky, italsky, latinsky, lotyšsky, maďarsky, polsky, rumunsky, rusky, slovensky, srbsky, španělsky a esperantsky, je v elektronické sbírce zveřejněna i v původním básníkově podání (česky), včetně několika pozdějších variant. Publikace je rovněž doplněna úvodem, ediční poznámkou a na obálce upoutávkami v češtině, angličtině a v esperantu.

Tento počin byl u příležitosti vernisáže výstavy „Otokar Březina – překlady básní aneb Domluvíme se v EU?“, která se konala v předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky 11. června 2019, zapsán do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, která spravuje Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape