+420 565 323 163

Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl

Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl

„Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy“

Mgr. Miloslav Vaváček je autorem projektu „Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy“. Jedná se o unikátní dělostřeleckou show s miniaturními funkčními modely děl, spadajícími do období 15. až 19. století. Show zahrnuje bitevní scény chronologicky řazené cca od husitského obléhání hradu Karlštejn až po Bitvu Tří Císařů u Slavkova a jsou při ní využívána následující miniděla:

Těžké husitské obléhací dělo – bombarda, Francouzská obléhací šestikolová bombarda, Pozdně gotická houfnice Vladislava Jagellonského, Španělské pevnostní dělo, Hansovní lodní kanon z Gdaňsku, Polní landsknechtské dělo „Velká zpěvačka“ Jörg von Frundsberg, Lehký renesanční falkonet, Třeboňské dělo Petra Voka z Rožmberka, Císařský moždíř Rudolfa II., Polní dělo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Švédské obléhací dělo z třicetileté války, Císařská švihovka z třicetileté války, Pevnostní moždíř z třicetileté války, Napoleonská osmiliberka system Gribeauval z bitvy u Slavkova.

Všechna výše uvedená děla mají tormentaci – tj. osvědčení, že prošly zkouškou ve státní zkušebně a lze s nimi střílet na veřejnosti. Nejmenší dělo má hlaveň dlouhou 73 mm a ráži 20 mm, nejdelší hlaveň měří 290 mm a má ráži 12 mm.

Projekt byl zaregistrován do České databanky rekordů dne 10. 7. 2020 na zahradě Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

  • Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl
  • Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl
  • Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl
  • Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl
  • Největší kolekce funkčních miniaturních modelů děl

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape