+420 565 323 163

Největší papírový model molekuly DNA

3,77 m dlouhý model DNA z papíru.

Klub malých debrujárů, působící při středisku volného času, vzdělávání a služeb Labyrint Kladno, zorganizoval pokus, při kterém v limitu 5 hodin vznikla rekordně velká papírová dvoušroubovice, jež svou formou přesně odpovídala chemické struktuře molekuly DNA. Výsledný model byl 3,77 m dlouhý a obsahoval celkem 118 papírových vyobrazení jednotlivých nukleových bází DNA (nukleotidů). Ve svém středu byly tyto dvě papírové navzájem spletené šroubovice zpevněny špejlemi.

Na stříhání, skládání a slepování rekordního modelu se vedle 6 členů Klubu malých debrujárů občasně podíleli i návštěvníci festivalu rekordů Impossibility Challenger, který se uskutečnil 12. listopadu 2017 v Kladně.

  • Největší papírový model molekuly DNA
  • Největší papírový model molekuly DNA
  • Největší papírový model molekuly DNA

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape