+420 565 323 163

Muzeum rekordů a handicapovaný vytrvalec Richard Štěpánek vás zvou na Den Plus

Richard Štěpánek

Přijďte se svést z Prace přes Pelhřimov na horu Říp! Startujeme v pondělí 15. června v 5 hodin ráno ve vesničce Prace u Brna a na koloběžce frčíme cestou necestou do Pelhřimova. Po prohlídce expozic Muzea rekordů pak pokračujeme až na horu Říp.

Richard již 3× dokázal absolvovat jeden z nejtěžších evropských adrenalinových závodů 1000 mil Adventure. Tyto 3000 mil zdolal tři roky po sobě nejen pěšky, ale i na kole a na speciálně upravené koloběžce. Letos vytvořil projekt Den Plus, ke kterému se můžete připojit i Vy. Každý účastník získá volnou vstupenku do Muzea rekordů. Těšíme se na vás!

Připojit se můžete v kterémkoli bodě trasy, na kole, koloběžce či jiném šlapohybu, pro bližší informace volejte pana Štepánka (608766546) nebo pište na 93richard@seznam.cz

Den Plus– video

Richard Štěpánek píše:

Loňská výzva (2019) zněla: Udělej po dobu mé jízdy z Prace u Brna do Pelhřimova něco navíc. Něco, co bys normálně neudělal. Třeba i něco, co bys nevěřil, že někdy uděláš. Samozřejmě v kladném smyslu. Člověk si měl uvědomit svoji svobodu. To, jestli je schopný vůbec udělat něco navíc, většinou ve spojení s druhou osobou nebo svým okolím. Uvědomit si jestli nejede ve svých vyjetých kolejích a tím není součástí davu, jenž si tady jen tak teče jako nějaká šedá řeka.

Letošní výzvu, která stejně jako v loňském roce má název „Den plus,“ chci svoji loňskou rozšířit o pohled dovnitř člověka. Nejedná se o pitvu těla, ale o pitvu ducha. Chtěl bych, aby se každý zamyslel sám nad sebou a podíval se, kdo je, jak žije, popřípadě co s tím udělat.

Letos jsem se rozhodl svoji trasu, stejně jako v loňském roce odstartovat z Prace u Brna, jet přes Pelhřimov a skončit na hoře Říp.

  • Start: pondělí 15.6. v 5.00 hod.
  • Příjezd do Pelhřimova: úterý
  • Cíl: hora Říp až tam dojedu :o)

V této trase vidím symboliku své výzvy:

  • Vyjíždím z domova – lidé by měli hledět a dbát na to, jací a kdo jsou sami. Tedy začít u sebe.
  • Jedu přes město Pelhřimov, kde sídlí muzeum Českých rekordů. Tento fakt mu propůjčil označení město rekordů - tato zastávka symbolizuje, vůli něčeho dosáhnout, která je tolik potřebná ve všech oblastech našeho života. To je ten výkon, který v nás bude zaznamenán. Každý si v sobě může vytvořit vlastní rekord, který v něm bude nesmazatelně zapsán.
  • Cíl je na hoře Říp – co může být větším symbolem pro nový začátek, než tato hora, kde Praotec Čech zvolal svoji památnou větu o zemi zaslíbené. Všichni vědí, že nejlepší rozhled po okolí je z nejvyššího bodu, a proto pokud chceme vidět sebe a svůj způsob života musíme vystoupit z anonymity davu. Umožnit si vidět sami sebe, svoje činy a způsob života. Chtěl bych, aby každý v sobě si odpověděl, jestli by zvolal tuto větu: „Vidím se a vidím to, jak žiji. Jsem spokojený, neboť vidím slušného člověka, který žije příkladným životem.“

V čase, který letos strávím na cestě, bych chtěl, aby se lidé zamysleli nad sebou. Věnovali si čas v podobě osobního setkání sami se sebou bez hlučných gest a pozérství dnešní doby. Někdo by mohl namítnout, že to mohou udělat i bez takové výzvy. Má odpověď by zněla: „Ano to mohou a věřím, že to i někteří udělají, ale mnohdy uvědomění si potřebuje impuls. Tato výzva je právě pro ty, kterým tento způsob zamyšlení se, není blízký, proto je to výzva s označením plus.“

Nechci od lidí peníze na nějaký účet, opakování prázdných frází ani bezmeznou víru a oddanost, ale čas. Jejich čas, který věnují sami sobě. Věřím, že není lepší investice než do sebe, pokud slouží k zdokonalení člověka a zkvalitnění jeho života. V tu chvíli je totiž přínosem pro své okolí stejně, jako je každá zdravá buňka přínosem pro organismus.

Samozřejmě i letos platí, že po dobu mé výzvy mohou naplnit tu loňskou. Udělat něco v kladném smyslu, co by běžně nedělali. Společně s letošní výzvou mohou udělat něco navíc stejně jako udělat něco pro sebe. Cestu absolvuji na koloběžce ve stylu závodu 1000 miles. I toto má svoji symboliku.

Koloběžka – jako jednoruký člověk jsem se rozhodl, jet na koloběžce závod 1000 miles i přesto, že jsem nevěděl, jestli to půjde. Stanovil jsem si cíl bez rozboru pro a proti. Danému člověku má můj počin říct, že člověk se nemá bát stanovit si i zdánlivě nedostupné cíle, neboť na cestách k těmto cílům a v hledání cest k nim může najít nejen sám sebe, ale i restart svého života. Celé toto rozhodnutí (jet 1000 miles) bylo podpořeno vírou, kterou do mě vložil Marek Kostka, který mi uvěřil. Neptal se, prostě mi uvěřil, koloběžku mi vyrobil a daroval.

Ve stylu 1000 miles – to znamená přírodou a bez zabezpečení. Chci tímto způsobem přesunu lidem symbolicky ukázat, že pro plnohodnotný život nepotřebujeme tu hromadu, často zbytečností, kterými se obklopujeme, a které nás spíše zatěžují, než pomáhají. Jak je důležité umět se spolehnout sám na sebe, umět si poradit a při prvních problémech své rozhodnutí nezabalit. Věřím, totiž, že překonáváním překážek člověk sílí a nabytím zkušeností moudří. Tento svět potřebuje lidi moudré a silné duchem.

Možná se lidé ptají, proč to vše dělám. Má odpověď je v mottu, které provází celou moji práci: „Kdyby můj příklad pomohl jednomu z tisíce, má práce má smysl.“

  • C:\fakepath\DSC04200 resize
  • C:\fakepath\Rip Pelhrimov
  • C:\fakepath\DSC04173 resize

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape