+420 565 323 163

My třídíme nejlépe

My třídíme nejlépe 2016

Soutěž obcí v třídění odpadů.

V roce 2016 navázala soutěž „My třídíme nejlépe“ v Kraji Vysočina na předchozí ročníky a vycházela z těchto základních principů:

  • ve hře byly odměny v celkové výši 650.000,- Kč,
  • realizovány byly: Hlavní soutěž systému EKO-KOM a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin,
  • do Hlavní soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
  • pro hodnocení Hlavní soutěže byla využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.,
  • obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce (kategorie obcí do 500 obyvatel, kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel, kategorie obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel a kategorie obcí s více než 10 000 obyvateli),
  • v doplňkové soutěži Asekol soutěžili obce, které byly zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL,
  • u doplňkové soutěže Elektrowin soutěžily obce, které byly zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin,
  • soutěže probíhaly v období od 1.10.2015 do 30.9.2016, tedy za IV. čtvrtletí 2015 a první tři čtvrtletí roku 2016,
  • pro vyhodnocování byla použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha a data zaslaná z databáze společností Asekol, a. s. a Elektrowin, a. s.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape