+420 565 323 163

Pravidla soutěží

Recyklace

1. HLAVNÍ SOUTĚŽ Výsledný počet bodů obce je součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů bude stanoveno výsledné pořadí v každé kategorii...

1. HLAVNÍ SOUTĚŽ

Výsledný počet bodů obce je součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů bude stanoveno výsledné pořadí v každé kategorii podle počtu obyvatel.

Hlavní hodnocení:

„Výtěžnost papíru“

Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru. Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost plastu“

Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost skla celkem“

Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré). Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení:

V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů.

(V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)

„Sběr čirého skla“

Pokud obec v celém hodnoceném období (1.10. 2015 - 30.9. 2016) sbírala čiré sklo, získá 2 body.

„Sběr nápojového kartonu“

Pokud obec v hodnoceném období (1.10. 2015 - 30.9. 2016) sbírala nápojový karton, získá 2 body.

„Sběr kovu“ – vykazované množství

Pokud obec v hodnoceném období (1.10. 2015 - 30.9. 2016) sbírala kov, získá 2 body.

„Hustota sběrné sítě“

Pokud měla obec (podle autorizace) v hodnoceném období (1.10. 2015 - 30.9. 2016) 180 nebo méně obyvatel na 1 sběrné hnízdo, získá 2 body.

„Účinnost tříděného sběru“

Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru), pak získá 2 body.


UPOZORNĚNÍ:

Po skončení 4. čtvrtletí (tedy po ukončení celého soutěžního období) budou vyhlášeny konečné výsledky, které u jednotlivých obcí nemusí odpovídat součtu bodů za jednotlivá čtvrtletí, protože body za Doplňková hodnocení budou do konečného výsledku obce skutečně započítány pouze v případě, že kritéria pro přidělení bodů byla dodržena celoročně.

Kategorie obcí:

  • obec do 500 obyvatel (vyhodnoceno bude 1. – 10. místo),
  • obec s 501–2000 obyvateli (vyhodnoceno bude 1. – 5. místo),
  • obec s 2001–10 000 obyvateli (vyhodnoceno bude 1. místo),
  • obec nad 10 000 obyvatel (vyhodnoceno bude 1. místo).

Výši finančních odměn za umístění najdete v sekci CENY PRO VÍTĚZE.

2. DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ ASEKOL

V rámci Doplňkové soutěže Asekolu se bude soutěžit ve zpětném odběru elektrospotřebičů, a to ve třech nových kategoriích:

  1. kategorie - vítězem se stane obec či město, které sesbírá nejvíce drobného elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů na 1 obyvatele,
  2. kategorie - vítězem se stane obec či město, které sesbírá nejvíce drobného elektrozařízení prostřednictvím sběrných dvorů, míst zpětného odběru (bez sběru stacionárních kontejnerů) přepočteno na 1 obyvatele,
  3. kategorie obec či město s největší výtěžností veškerého elektrozařízení (drobné elektro + TV a monitory) přepočteno na 1 obyvatele.

Soutěž bude vyhodnocena za celé sledované období na závěr soutěže, tj. celkově za čtyři čtvrtletí.

Pro vyhodnocení soutěže budou použita data za IV. čtvrtletí 2015 a I. – III. čtvrtletí 2016 zaslaná z databáze společnosti Asekol, a. s.

Ceny pro obce na 1. místě z každé kategorie věnuje společnost ASEKOL (viz sekce CENY PRO VÍTĚZE).

 

3. DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ ELEKTROWIN

V rámci Doplňkové soutěže Elektrowin budou obce rozděleny na dvě kategorie podle počtu obyvatel, a to do 1 500 obyvatel a nad 1 500 obyvatel. Obce budou hodnoceny podle výtěžnosti zpětně odebraných elektrospotřebičů. Hodnotit se rovněž bude třetí kategorie - nejvyšší výtěžnost WINTEJNERů

Pro vyhodnocení soutěže budou použita data za IV. čtvrtletí 2015 a I. – III. čtvrtletí 2016 zaslaná z databáze společnosti ELEKTROWIN, a. s.

Ceny pro obce na 1. místech věnuje společnost ELEKTROWIN, a. s.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape