+420 565 323 163

Tříkrálový pochod na Křemešník 2023

Tříkrálový pochod na Křemešník 2023

Tříkrálový pochod na Křemešník se zatím největší účastí se uskutečnil 8. ledna 2023.

První neděle po svátku Tří králů, patřila na trasách mezi Pelhřimovem a Křemešníkem pátému ročníku Tříkrálového pochodu, jehož součástí byly i prohlídky stájí s koňmi na Farmě Hrnčíř v Proseči p. Křemešníkem, cesta notně prořídlými křemešnickými lesy, setkání s pelhřimovskými skauty na Slunečné pasece (s guláškem ve vynikajícím chlebu od pana Sankota a opékáním buřtů na ohni), možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu Pípalka (byť byla mlha), společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, díky Matici Křemešnické komentované prohlídky areálu kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku (v podání Vojty Škody), díky vstřícnosti p. Koláře a průvodce Jiřího Blažka také prohlídky Větrného zámku a na závěr v kostele zpívání koled v podání zpěvaček pelhřimovské ZUŠ a pana ředitele Jiřího Váni, který zahrál na tamní varhany.

Celá akce proběhla jako každoročně ve prospěch Tříkrálové sbírky, k níž přispěl horkými nápoji i poutní hotel Křemešník a mnozí pochodující (vhozením nemalého obnosu do připravených kasiček). Tříkrálového pochodu se aktivně zúčastnilo zhruba 450 lidí (nejvíc v dosavadní historii této nové tradice). Ti si odnesli pamětní list a pěkný suvenýr, který věnovala pelhřimovská SPŠS, a společně se zmíněnými aktivitami přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 28 540 Kč. Na uspořádání akce se společně pod taktovkou Agentury Dobrý den a Rostislava Čecha (a na podporu Charity Pelhřimov) podílelo Město Pelhřimov, Kulturní zařízení města, Poutní hotel Křemešník, Matice Křemešnická, Klub českých turistů, Pelhřimovští skauti, Farma Hrnčíř, Základní umělecká škola Pelhřimov. Sluší se připomenout, že ti všichni celou akci připravují i absolvují ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Děkujeme.

6. ročník Tříkrálového pochodu na Křemešník je naplánován na neděli 7. ledna 2024.

  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023
  • Tříkrálový pochod na Křemešník 2023

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape