+420 565 323 163

Tříkrálový pochod na Křemešník nabídl i pohled na vrcholky Krkonoš

Tříkrálový pochod na Křemešník

Neděli po svátku Tří králů využilo několik stovek lidí k návštěvě Křemešníka, ale i Slunečné paseky či Proseče p. Křem. Letošní sedmý leden totiž patřil na trasách mezi Pelhřimovem a Křemešníkem tradičně Tříkrálovému pochodu organizovanému jako každý rok ve prospěch Tříkrálové sbírky.

Na trase čekaly na turisty příjemné i méně příjemné pohledy. Těmi druhými je myšlena (pádem stromu) zničená střecha a štít kapličky nad „kouzelnou studánkou“ pod Křížovou cestou či notně prořídlé křemešnické lesy. Naopak příjemná byla návštěva pana Petra Vítka, kterému se podařilo vyfotografovat z rozhledny Pípalka (možná jako jedinému) pohled do krajiny zakončený na obzoru zasněženými vrcholky Krkonoš. Tak daleko je někdy z Křemešníku vidět. Zvětšenou fotografii autor v rámci pochodu vystavil v ambitech kostela a představil ji i uvnitř svatostánku během závěrečného zpívání vánočních koled.

Mrazivé počasí zpevnilo cesty, a tak přišly i rodiny s dětmi, které uvítaly především prohlídku stájí s koňmi na Farmě Hrnčíř v Proseči p. Křemešníkem, velmi příjemné bylo setkání s pelhřimovskými skauty na Slunečné pasece (s výborným guláškem v chlebu od pana Sankota, s opékáním buřtů na ohni a výtečnými buchtami, které napekly maminky skautů).

Nechybělo společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, díky Matici Křemešnické komentovaná prohlídka areálu kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku, díky vstřícnosti p. Koláře a průvodce Jiřího Blažka také prohlídky Větrného zámku a na závěr v kostele zpívání koled v podání sboru Komorák s.r.o., pelhřimovské ZUŠ a pana ředitele Jiřího Váni, který sbor doprovázel na tamní varhany.

Celá akce probíhající v režii Agentury Dobrý den byla příspěvkem do Tříkrálové sbírky organizované Charitou Pelhřimov, k níž přispěl horkými nápoji i poutní hotel Křemešník a mnozí pochodující (vhozením ať už nemalého, či malého obnosu do připravených kasiček – každá korunka vítána!).

Pořadatele potěšila účast turistů z Brna či Veselí nad Lužnicí. Všichni aktivní účastníci si mohli odnést pamětní list a pěkný suvenýr, který věnovala pelhřimovská SPŠS. Společně se zmíněnými aktivitami (jen skauti vybrali přes 11 tisíc korun) přispěli pochodníci do Tříkrálové sbírky částkou 26 203 Kč.

Na uspořádání akce se podílel iniciátor Rostislav Čech, Město Pelhřimov, Kulturní zařízení města, Poutní hotel Křemešník, Charita Pelhřimov, Matice Křemešnická, Klub českých turistů, Pelhřimovští skauti, Farma Hrnčíř, Základní umělecká škola Pelhřimov. Sluší se připomenout, že všichni celou akci připravují i absolvují ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Děkujeme.

foto: Petr Vítek

  • Tříkrálový pochod na Křemešník
  • Tříkrálový pochod na Křemešník
  • Tříkrálový pochod na Křemešník
  • Tříkrálový pochod na Křemešník
  • Tříkrálový pochod na Křemešník

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape