+420 565 323 163

Nejdelší palindrom

Nejdelší palindrom

435 písmen.

Stanislav Tvrdík z Prahy vytvořil nejdelší český palindromický útvar tohoto znění:

„Milá památka. Malovaný sešit, den hyne, partu mámí tiše řeka, taj, mat nemám. Dán si své víno vypil, nesl chrpu, mák. Je den hájů, keř, péče, mé díly, hůl. Pán nemá kuráž, máti volám co nemám rád. I lovec musí lhát. Je lov, má klec i lev. I ten dále já masák nalézám u dubu. Taj? Málo v lese, vílo, do podolí vesel volám: Já tu budu. Má zelánka sama je. Lad? Neti, velice lkám. Volej: Táhli sumce voli, dar. Máme noc. Málo vítám žár u kamen. Na pluhy, lide, meče překuj, a hned! Ej, kam uprchl sen? Lípy voní ve vsi. Snad mámen tam já také řešiti mám utrápený hned. Tiše syna volám: Akta má pálím.“

Palindrom obsahuje 435 písmen a k dispozici je i výklad jeho textu ve formě nejdelší hádanky tzv. ráčku v autorově knize Ráčkovník, která obsahuje 754 palindromických hádanek.

Údaj byl dne 20. června 2016 oficiálně zaregistrován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov.

Pozn. Palindromem se v tomto případě rozumí text, který má stejný sled písmen, ať jej čteme odpředu či od konce, přičemž se neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 565 323 163

kompletní kontakty

Muzeum rekordů Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304
Muzeum rekordů – expozice Zlaté české ručičky
+ Agentura Dobrý den, s. r. o.,

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mapě
Muzeum rekordů – expozice ve věži
Dolní brána, Palackého 47, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape